Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 27.05.2019 operator monitoringu zauważył dwie osoby siedzące na ławce w altanie, w Parku Miejskim, przy Karola Dittricha, z których kobieta spożywała piwo bezpośrednio z puszki. Za popełnione wykroczenie Iga J., została ukarana mandatem karnym. Niecałą godzinę później, również a Parku Ditticha operator monitoringu zauważył kolejne osoby, które siedząc na ławce nie stosują się do zapisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Iryny S. i Natalii Ch., obywatelek pochodzenia ukraińskiego zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 27.05.2019 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Michała Ossowskiego z ulicą Stefana Mireckiego doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów. Wysłany na miejsce patrol SM dotarł na miejsce jako pierwszy. Następnie wylegitymował sprawców kolizji drogowej oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przejęcia dalszych czynności, przez służby przewidziane prawem.

Wraz z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości placów zabaw po zimie i tak w ubiegłym tygodniu, w przeciągu trzech dni roboczych przeprowadzono kontrolę 50 placów zabaw, znajdujących się na terenie całego miasta. Między innymi poddano kontroli tereny zarządzane przez Zarząd Mienia Komunalnego, zlokalizowane przy budynkach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz TBS-ach. Inspektor Nadzoru Budowlanego przy udziale strażników miejskich zwracali szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. Z każdej przeprowadzonej kontroli stanu technicznego urządzeń, został sporządzony protokół. A ewentualne uwagi przekazywane do realizacji na bieżąco. Wiosenne akcje kontrolowania miejskich placów zabaw skutecznie poprawiają bezpieczeństwo najmłodszych żyrardowian, dlatego będą kontynuowane. Jednocześnie również apelujemy do mieszkańców, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, prosimy uwagi przekazać do Straży Miejskiej w Żyrardowie, pod bezpłatny numer alarmowy 986 lub administratorom obiektów.

W dniu 28.05.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec grupy osób przy ul. Tadeusza Kościuszki, którzy swoim zachowaniem zakłócali spokój i porządek publiczny. Funkcjonariusze zareagowali na chuligańskie zachowanie młodych ludzi, którzy zachowywali się agresywnie w stosunku do przechodniów oraz nie szczędzili im słów wulgarnych. Dwóch agresywnych mężczyzn, którzy nie reagowali na wydawane polecenia ujęto. Chuliganami okazali się Paweł Sz., mieszkaniec Żyrardowa oraz Andrzej M., mieszkaniec Jesionki. Ww. zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 28.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul.1Maja, osoba ma problem z wyjazdem, z prywatnej posesji z uwagi na blokowanie dostępu do bramy wjazdowej przez inny pojazd osobowy. Wysłano na miejsce patrol SM potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Mitsubishi. W związku z powyższym, pojazd blokujący został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Sprawca wykroczenia Ewa Sz., za swoją nieuwagę otrzymała mandat karny, a także poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 29.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego na chodniku leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do wychłodzonego mężczyzny, który skarżył się na ból w barku, wezwano załogę ratowników medycznych. Po przeprowadzonej wstępnej ocenie medycznej, osoba została przewieziona do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 31.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Mercedes, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Marzena S., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 31.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Mostowej, pojazd dostawczy marki Iveco, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Radosława W., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 31.05.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha,
na tablicy informacyjnej rój pszczół. Niezwłocznie powiadomiono załogę PSP, która usunęła owady zagrażające społeczności lokalnej.

W dniu 01.06.2019 strażacy miejscy spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Żyrardowa na imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na terenie Eko -Parku przy ul. Jana Skrowaczewskiego. Jak co roku, tak i tym razem nie zabrakło ciekawych atrakcji. Funkcjonariusze SM przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele konkursów edukacyjno-profilaktycznych, quizów i zabaw. Dzieci mogły zobaczyć z bliska sprzęt, jaki na co dzień używają strażnicy miejscy. Dzięki specjalnym goglom, które zniekształcają widzenie, najmłodsi mogli zobaczyć, w jaki sposób na nasze zmysły działa alkohol lub narkotyki. Każde dziecko miało okazję do tego, aby zobaczyć z bliska radiowóz oraz wejść do środka, jeśli tego chciało. Wszystkie dzieci obdarowywane zostały upominkami orz częstowane, „krówkami”. Przebieg uroczystości przebiegł w wesołej i pogodnej atmosferze. Nad porządkiem i bezpieczeństwem społeczności lokalnej czuwali funkcjonariusze prewencyjni, którzy nie odnotowali przypadków naruszenia prawa. Patronat, nad imprezą objął Prezydent Miasta Żyrardowa.

W dniu 02.06.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Krótkiej, pojazd marki Peugeot, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Agnieszka M., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 01.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na schodach klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. F de Girarda, od długiego czasu siedzi mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna uskarżał się na silny ból brzucha. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy mężczyźnie wzywając na miejsce załogę ratowników medycznych. Następnie po wstępnej ocenie stanu zdrowia osoba została przewieziona do szpitala miejskiego w celu hospitalizacji.

W dniu 01.06.2019 para obywateli z Ukrainy została ukarana mandatami karnymi, która w czwartkową noc, w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha nago uprawiała seks w altanie. Zdarzenie zauważył operator naszego monitoringu miejskiego. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy przerwali ten “akt miłości”. Czyny nieobyczajne zdarzają się szczególnie latem, w ciepłe noce, gdy ludzie wracają z imprez. Na szczęście nie zdarzają się zbyt często. Każde miasto ma takie miejsca, gdzie toczy się nocą drugie życie. Dzięki monitoringowi możemy eliminować takie zdarzenia. Osoby przyjezdne za pewnie nie zdają sobie z tego sprawy, że ich uniesienia są obserwowane, a przypadkowi obserwatorzy mogą czuć się zgorszeni. Wobec powyższego wykroczenia, które wyczerpało znamiona nieobyczajnego wybryku sprawcy zostali ukarani.
Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 27 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczenia miejsc publicznych; przekręconej tarczy znaku drogowego oraz przechylonego słupka odgradzającego jezdnie od chodnika; umieszczonego ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczony; osób wchodzących do fontanny; roju pszczół na tablicy ogłoszeń w Paku Miejskim; niesprawnego oświetlenia w Parku Dittricha; nieobyczajnego wybryku; ubytku w nawierzchni jezdni.