W dniu 07.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Strzeleckiej mężczyzna wykopuje kamienie z ulicy. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna dokonuje zaboru kamieni brukowych i wrzuca je na taczkę, informując jednocześnie strażników miejskich, że działa na zlecenie Urzędu Miasta. W trakcie prowadzonych czynności, informacja o wydaniu zgody na usunięcie kamieni z ulicy, nie potwierdza się. W związku dokonaniem kradzieży przez mieszkańca Orzysza Krzysztofa R., funkcjonariusze SM przekazują informację do KPP o podjęcie dalszych czynności przewidzianych prawem