W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 06.05.2019 operator monitoringu zauważył dwie osoby, które w Parku Miejskim, od strony ul. Bolesława Limanowskiego, spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Tomasza W. oraz Mateusza M., funkcjonariusze SM zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.05.2019 operator monitoringu zauważył na parkingu pawilonu handlowego, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, grupę osób, z których dwie spożywają alkohol w miejscu publicznym. W związku z popełnionym wykroczeniem, na Dariusza S. i Jakuba B., strażnicy miejscy nałożyli mandaty karne.

W dniu 09.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Adama Mickiewicza, przy zejściu do tunelu dwóch mężczyzn, którzy nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Pawła K. oraz Sebastiana K., których za powyższe wykroczenie ukarał mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 06.05.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców Nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 06.05.2019 operator monitoringu zauważył, że w rejonie ulic Działkowej, Strzeleckiej i Kwiatowej nad budynkami unoszą się kłęby dymu. Jak się okazało, przy ul. Miodowej doszło do podpalenia pojemnika na śmieci. Załoga PSP przeprowadziła działania gaśnicze.

W dniu 07.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Strzeleckiej mężczyzna wykopuje kamienie z ulicy. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna dokonuje zaboru kamieni brukowych i wrzuca je na taczkę, informując jednocześnie strażników miejskich, że działa na zlecenie Urzędu Miasta. W trakcie prowadzonych czynności, informacja o wydaniu zgody na usunięcie kamieni z ulicy, nie potwierdza się. W związku dokonaniem kradzieży przez mieszkańca Orzysza Krzysztofa R., funkcjonariusze SM przekazują informację do KPP o podjęcie dalszych czynności przewidzianych prawem.

W dniu 08.05.2019 strażnicy miejscy nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym na Monikę M., która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu psa. Zwierzak błąkał się bez nadzoru ulicami miasta, a następnie został odłowiony i umieszczony w schronisku przy ul. Czystej. Właścicielka psa została zobligowana do przedstawienia aktualnych szczepień stworzenia w siedzibie straży miejskiej w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie dawnego mostku na rzece przy ul. Młyńskiej, leży powalone drzewo, z którego wydobywa się dym. Prawdopodobnie przyczyną zaprószenia się ognia powalonego drzewostanu, było spowodowane uderzeniem pioruna. Powiadomiono załogę PSP o podjęcie akcji gaśniczej.

W dniu 09.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z komina budynku mieszkalnego, przy ul. Długosza wydobywa się gęsty, duszący dym z komina. Osoba zgłaszająca jest zaniepokojona, że mogło dojść do pożaru w budynku. Wysłano w podany rejon patrol. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że przyczyną powstałego dymu, było zapalenie się sadzy. Właściciel wygasił piec oraz odłączył elektronikę w urządzeniu. Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę przy piecu.

W dniu 09.05.2019 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulica 1 Maja, doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych.
Kierowca pojazdu marki Mazda wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo kierującemu pojazdem marki BMW. O zdarzeniu poinformowano służby przewidziane prawem oraz załogę PSP w celu uprzątnięcia z jedni płynów eksploatacyjnych. W kolizji drogowej nie ujawniono osób poszkodowanych.

W dniu 10.05.2019 operator monitoringu zauważył, że na przejściu dla pieszych, przy skrzyżowaniu ulicy Michała Ossowskiego z ulicą Józefa Mireckiego, doszło do potrącenia osoby, przez pojazd osobowy. Dyżurny SM niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu wszystkie służby oraz wysłał w podany rejon patrol SM. Przybyła na miejsce załoga ratowników medycznych, przewiozła poszkodowaną kobietę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. Dalsze czynności związane z okolicznościami wypadku drogowego, będą prowadzone przez KPP.

W dniu 11.05.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną wobec Jakuba O., który przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego dopuścił się zaśmiecenia miejsca publicznego. Za popełnione wykroczenie ww., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 12.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Filipa de Girarda, trzech mężczyzn zakłóca ciszę i spokój mieszkańcom. Na miejsce wysłano patrol SM, który potwierdził zgłoszenie. Dokonano legitymowania trzech osób. Na Krystiana W., nałożono mandat karny, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek publiczny i jego zachowanie miało charakter chuligański.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 26 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 6 dotyczyło m.in.: zadymienia nad budynkami; braku oświetlenia ulicznego; osoby przekręcającej kamery monitoringu; uszkodzonego słupka odgradzającego jezdnię od chodnika; przekręconego znaku drogowego.