W poniedziałek (29 kwietnia) w Centrum Kultury w Żyrardowie w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie i Centrum Polityki Społecznej konferencja „ Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne”. Udział w konferencji udział wzięli m.in. pedagodzy, nauczyciele i kuratorzy z powiatu żyrardowskiego.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, insp. Arkadiusza Zgieba, który krótko przedstawił działania żyrardowskich policjantów w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Szef żyrardowskich policjantów omówił nie tylko osiągnięcia w zatrzymaniach osób czy zabezpieczaniu narkotyków, ale także działalność profilaktyczną funkcjonariuszy. Inspektor Arkadiusz Zgieb przybliżył również kampanię MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasłem jest „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania została zorganizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, jej celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków czyli tzw. dopalaczy. Kolejnym prelegentem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, Pan Andrzej Liszewski który przedstawił m.in. dane dotyczące zachorowań związanych ze środkami odurzającymi oraz pilotaż Mazowiecki „Nowe Narkotyki”, do którego został włączony również powiat żyrardowski. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty prowadzone przez dr. hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko oraz Macieja Szczodrowskiego reprezentujących Centrum Profilaktyki Społecznej. Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko mogli pogłębić swoją wiedzę na temat działania narkotyków i NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych), ale także na własne oczy zobaczyć i przećwiczyć sposób postępowania z osobami, będącymi pod wpływem tych substancji. Prowadzący warsztaty przybliżyli także, jak w prosty sposób rozpoznać, że ktoś zażywał substancje odurzające.  

 

st. asp. Agnieszka Ciereszko