Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 1.04.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Tadeusza Kościuszki , dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Martę N. oraz Klaudię S., które dopuściły się ww. wykroczenia. Na sprawczynie nałożono mandaty karne.

W dniu 7.04.2019 w Al. Partyzantów ujęto Marka Ł., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Ponadto:

W dniu 1.04.2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w Konkursie z Ruchu Drogowego, zorganizowanym dla dzieci i młodzieży. Podczas konkursu uczestnicy mogli się wykazać nabytą wiedzą i umiejętnościami, które były weryfikowane przez Komisję Konkursową.

W dniu 1.04.2019 na ul. Czystej na Dorotę M. został nałożony mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 1.04.2019 wspólnie z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrolę mającą na celu stwierdzenie dobrostanu zwierząt. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Również w dniu 1.04.2019 współpracowano na ul. Joachima Lelewela z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu udzielenia pomocy osobie nie potrafiącej samodzielnie egzystować.

W dniu 3.04.2019 na ul. Gabriela Narutowicza zauważono przewracającego się mężczyznę, który wymagał pomocy lekarskiej. Na miejsce została wezwano Pogotowie Ratunkowe. Po udzieleniu pomocy mężczyzna został dowieziony do miejsca zamieszkania.

W dniu 4.04.2019 funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla dzieci z przedszkola nr 2 oraz szkół nr 2, 4 i 6.

W dniu 4.04.2019 współpracowano z przedstawicielem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z uciążliwością powodowana przez psa trzymanego w jednym z lokali.

W dniu 4.04.2019 wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby, która złamała nogę w rejonie dworca PKP. Osoba została zabrana, celem hospitalizacji.

W dniu 5.04.2019 wspierano działania Państwowej Straży Pożarnej przy pożarze budynku, będącego pustostanem, na terenie dawnego Bielnika.

W dniu 5.04.2019 zabezpieczano trasę przejścia wiernych podczas „Drogi Krzyżowej”. Podjęte działania przyczyniły się do bezpiecznego przejścia wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu.

W dniu 6.04.2019 na ul. Św. Jana ujęto Adriana P., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został osadzony do wytrzeźwienia, a następnie został ukarany mandatem karnym.

W dniu 6.04.2019 na ul. Opolskiej zabezpieczano uroczystości zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu”, związane z poświęceniem terenu przeznaczonego pod Hospicjum.

Również w dniu 6.04.2019 zabezpieczano przebieg Turnieju Koszykówki odbywającego się na hali sportowej przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego.

W dniu 7.04.2019 na ul. Jaktorowskiej stwierdzono zanieczyszczenie drogi przez nn. pojazd. W wyniku podjętych czynności ustalono sprawcę zanieczyszczenia, który zostanie ukarany mandatem karnym.

W dniu 7.04.2019 na ul. Polnej ujęto Mariusza K., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został osadzony do wytrzeźwienia, a następnie został ukarany mandatem karnym.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania w miejscu publicznym, a 22 dotyczyło m.in.: * przepełnione kosze uliczne, niesprawne oświetlenie uliczne, ubytki w nawierzchni jezdni, uszkodzone banery reklamowe, uszkodzone słupki odgradzające jezdnię od chodnika, itp.